architekt magdalena gierczak

Magdalena Gierczak                             

         

urodzona w Tarnowskich Górach, pochodzi z Bytomia                                                         

2009-obecnie    INOSTUDIO Gliwice

2007-2008         ARCHIAL Edynburg

2006                  ARCADIA Gliwice

2004-2005        FIONUALLA ROGERSON ARCHITECTS Dublin

2006                 Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

2011                 Uprawnienia budowlane do projektowania 
                         bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

2011                 Architekt IARP  - członek Izby Architektów RP