jak pracujemy

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM  ARCHITEKTA?
POZNAJ OPINIE LUDZI, KTÓRZY NAM ZAUFALI I DOWIEDZ SIĘ DLACZEGO.

OPINIE

PO CO MI ARCHITEKT? 
CZYLI CZYM ZAJMUJE SIĘ ARCHITEKT PODCZAS PRACY NAD PROJEKTEM
I REALIZACJĄ DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG WSPÓŁPRACY INWESTOR - ARCHITEKT:

1. SPOTKANIE WSTĘPNE INWESTORA Z ARCHITEKTEM PRZED PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY 

Spotkanie wstępne polega na rozmowie, podczas której ustalamy podstawowe informacje dotyczące projektu:
metraż, lokalizację, specjalne wymagania inwestora, budżet. Omawiamy na czym polegają poszczególne etapy
projektu: koncepcja 3D, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnętrz, nadzory autorskie.
Spotkanie ma na celu ułatwienie inwestorowi podjęcia decyzji na jaki zakres projektu się zdecydować.

Na spotkaniu prezentujemy także portfolio i przykładowe projekty budowlane, projekty wykonawcze,
projekty wnętrz, modele 3D i realizacje. Po takim spotkaniu przygotowujemy ofertę dopasowaną do Państwa oczekiwań.

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY NA PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ORAZ NEGOCJACJE

Do tygodnia od spotkania przesyłamy szczegółową ofertę. Oferta zawiera: podstawowe informacje o zamawiającym
i wykonawcy, przedmiot oferty, zakres projektu, wartość projektu, możliwe usługi dodatkowe, ramy czasowe wykonania
projektu, opis usług oferowanych przez naszą pracownię w ramach projektu, uwagi. Oferta jest wstępna, możliwa
do negocjacji i dostosowania do potrzeb i obejmować różne warianty, przedstawia wszystkie oferowane usługi łącznie,
natomiast docelowa umowa może być realizowana i rozliczana poszczególnymi etapami np. tylko koncepcja 3D
a następnie projekt budowlany.

3. PODPISANIE UMOWY Z ARCHITEKTEM NA WYKONANIE PROJEKTU DOMU I NADZÓR BUDOWY

Po zaakceptowaniu oferty przygotowujemy umowę. Umowa zawiera: wszystkie niezbędne informacje dotyczące
przebiegu współpracy pomiędzy inwestorem i architektem, ustalony zakres projektu oraz terminy,
sposób rozliczenia i poszczególne płatności, odbiór projektu, przebieg budowy oraz jej zakończenia.

4. WIZYTA ARCHITEKTA NA DZIAŁCE - ANALIZA LOKALIZACJI, OKOLICY, NASŁONECZNIENIA, WIDOKÓW
RAZ WARTOŚCIOWYCH ELEMENTÓW NA DZIAŁCE I OKOLICY

Po podpisaniu umowy oraz wpłacie zaliczki zaczynamy swoją pracę od wizyty na Państwa działce.
Wykonujemy: dokumentację zdjęciową, analizujemy kierunki świata, otoczenie, ukształtowanie działki,
jej charakterystykę, zalety oraz wady lokalizacji, zastane elementy zagospodarowania działki w tym zieleń i otwarcia widokowe.

5. SPOTKANIE ARCHITEKTA Z INWESTOREM PRZED OPRACOWANIEM KONCEPCJI - POTRZEBY I WYMAGANIA 

Przed spotkaniem prosimy inwestora o przygotowanie niektórych informacji dotyczących projektu.
Zależy nam abyśmy mieli pełne wyobrażenie czego Państwo oczekujecie. Niezbędne jest zebranie
wszystkich dokumentów, które Państwo do tej pory pozyskali np: plan miejscowy, mapa zasadnicza
lub mapa do celów projektowych. Z drugiej strony abyśmy mogli poznać Państwa wymagania i marzenia
prosimy o przemyślenie takich aspektów projektu jak: ilości i wielkości pomieszczeń, zależności poszczególnych
stref domu, upodobań estetycznych, trybu codziennego życia oraz pokazanie inspiracji, przykładów,
zdjęć budynków, które się Państwu podobają. Na podstawie tych informacji będziemy wiedzieć czy lubicie duże,
widne, otwarte przestrzenie czy może lepiej czujecie się w kameralnych wnętrzach, czy potrzebujecie dodatkowych
przestrzeni na Wasze hobby, duże ilości książek i siłownię czy raczej wolicie mały, skromny domek.
Ważne jest też określenie kto jest inwestorem i kto będzie podejmował i zatwierdzał decyzje projektowe:
jedna osoba, para, cała rodzina. Żeby powstał dom dopasowany do potrzeb całej rodziny każdy z domowników
musi znać projekt i być obecny na każdym etapie procesu projektowego a szczególnie na etapie koncepcji 3D.

6. OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ - PREZENTACJA I ZATWIERDZENIE KONCEPCJI 

Po spotkaniu z inwestorem przystępujemy do wykonania koncepcji architektonicznej. Koncepcja to dla nas najważniejszy
etap całego projektu dlatego poświęcamy jej dużo czasu. Analizujemy plan miejscowy, działkę, kierunki świata i widoki,
wymagania inwestora i na tej podstawie przygotowujemy koncepcję wstępną. Dla każdego projektu, innej lokalizacji i
indywidualnych potrzeb klienta, zawsze szukamy idei, pomysłu na dom, który podkreśli jego wyjątkowość, przy jednoczesnym
optymalnym wpisaniu w działkę i zastany kontekst i otoczenie. Na spotkanie z Państwem przygotowujemy: rzuty z układem
funkcjonalnym pomieszczeń, powierzchnię budynku, wstępny projekt zagospodarowania działki oraz model 3D.
Dzięki modelowi 3D możemy obejrzeć i poczuć planowany budynek podczas wirtualnego spaceru, wykonać analizę
światła w różnych porach roku i godzinach. Spośród przedstawionych pomysłów wybieramy takie rozwiązania, które
najbardziej trafiają w Państwa potrzeby i gusta. Przygotowane materiały możecie Państwo zabrać do domu, zastanowić się,
pokazać rodzinie, przespać się z pomysłami. Na podstawie informacji zwrotnych przygotowujemy koncepcję ostateczną.
Na tym etapie możemy wprowadzać liczne zmiany tak aby projekt był "skrojony na Waszą miarę".
Efektem tego etapu jest otrzymanie przez klienta koncepcji architektonicznej 3D, zgodnej z jego oczekiwaniami.
Koncepcja ostateczna zawiera: usytuowanie budynku na działce i wstępne jej zagospodarowanie, relację z bliższym i
dalszym otoczeniem, ukierunkowanie na strony świata, rzuty domu z określeniem stref funkcjonalnych i ich powiązań z
wrysowanymi wszystkimi pomieszczeniami z podaniem ich powierzchniami, widoki 3D bryły zewnętrznej domu oraz widoki 3D jego wnętrz.

7. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE WYMAGANYM DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Po ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji przez inwestora następuje przygotowanie dokumentacji do złożenia w odpowiednim
urzędzie w celu otrzymania pozwolenia na budowę. Na tym etapie projekt jest uszczegóławiany w stosunku do koncepcji,
określane są rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, które na bieżąco konsultowane są z inwestorem.
Zakres takiego projektu jest ściśle określony przez ministerialne rozporządzenie. Projekt budowlany składa się z dwóch części:
projektu zagospodarowania działki (część rysunkowa sporządzana na mapie do celów projektowych) i
projektu architektoniczno-budowlanego budynku. Każda z tych dwóch części musi mieć część opisową i rysunkową.
Projekt zagospodarowania terenu zawiera: lokalizację domu i innych elementów zagospodarowania: min. dojazdu,
śmietnika, planowanych tras przyłączy, rzędną poziomu przyziemia a część opisowa bilans terenu i charakterystyczne dane
obiektu z porównaniem do wymagań określonych w MPZP lub decyzji WZiZT, aby wykazać, że projekt je wszystkie spełnia.
Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera rzuty wszystkich kondygnacji, fundamentów i dachu, przekroje i elewacje.
W opisie oprócz standardowych informacji,zamieszczana jest charakterystyka energetyczna oraz analizę możliwości racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Rysunki są opracowane w skali 1:100.
Projekt otrzymują Państwo w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

8. WYDRUK ORAZ ZŁOŻENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO W URZĘDZIE GMINY  

Do urzędu składa się 4 egzemplarze projektu, które są załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Dodatkowy egzemplarz można wykorzystać na własne potrzeby, np. do planowania inwestycji i podczas rozmowy z wykonawcami.
Projekt budowlany przygotowany przez naszą pracownię zawiera wszelkie dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę.
Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę otrzymujecie Państwo z urzędu 2 opieczętowane egzemplarze projektu.
Przed rozpoczęciem budowy należy także zgłosić rozpoczęcie budowy składając wniosek wraz z opieczętowanym wcześniej w urzędzie dziennikiem
budowy w Nadzorze Budowlanym. Podsumowując, od złożenia projektu do urzędu, do rozpoczęcia budowy mija najczęściej około 2-3 miesiące.

9. PROJEKT WYKONAWCZY - USZCZEGÓŁOWIENIE PROJEKTU W NIEZBĘDNE DETALE
ARCHITEKTONICZNE DLA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projekt budowlany służy do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy do wybudowania budynku w określonym standardzie.
Budynek da się wybudować na podstawie samego projektu budowlanego, natomiast "da się" nie oznacza wybuduje się
go dobrze, zgodnie z założeniami i w odpowiednim standardzie. Posiadając projekt wykonawczy wykonawca ma mniejszą
swobodę wyboru rozwiązań łatwych dla siebie, niekoniecznie dobrych dla inwestora. Mniejsza jest szansa na popełnienie błędów,
czasem bardzo kosztownych. Na tym etapie odbywają się również spotkania architekta z producentami wybranych w projekcie materiałów,
potencjalnym wykonawcą itp. Projekt wykonawczy zawiera: doprecyzowane informacje techniczne, dokładniejsze niż w projekcie
budowlanym rysunki (rzuty i przekroje w skali 1:50) z pełnym wymiarowaniem każdego elementu, zestawienia oraz rysunki detali (skala 1:20, 1:10, 1:5).
Na etapie projektu wykonawczego każdy element budynku zostaje przemyślany oraz przeanalizowany pod względem wykonania i estetyki,
tak aby nie zostawiać tego zadania na głowie wykonawcy lub inwestora oraz żeby budynek po zrealizowaniu wyglądał tak jak na widokach
koncepcji 3D. Projekt wykonawczy zawiera taką ilość informacji oraz detali aby na budowie nie było wątpliwości jak, co wykonać.
Rysunki wykonawcze są podstawą do egzekwowania czegokolwiek od wykonawcy. W przypadku, kiedy coś zostało źle wykonane i nam
nie odpowiada, to nie posiadając projektu wykonawczego nie mamy podstaw, żeby budowlaniec coś poprawił, bo nie ma
detali wykonawczych i opisu, które określają standard wykonania danych robót.

10. PROJEKT WNĘTRZ - ARANŻACJA WNĘTRZ ORAZ SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI DLA WYKONAWCY ROBÓT WNĘTRZARSKICH

Projekt wnętrz to uszczegółowiony projekt wykonawczy poszczególnych pomieszczeń domu wraz z modelem i widokami 3D.
Na projekt wnętrz składa się: szczegółowe rysunki techniczne dla wykonawców zawierające; projekt posadzek i sufitów,
rozmieszczenie, dobór i rodzaj oświetlenia, projekt rozmieszczenia gniazd wtykowych oraz łączników; dobór i rozmieszczenie
grzejników, urządzeń sanitarnych; rozwinięcia poszczególnych ścian z uwzględnieniem kolorystyki, materiałów wykończeniowych i
wyposażenia wnętrz; projekt zabudowy stałej np. garderoby, szaf wnękowych, zabudowy kuchennej, mebli łazienkowych; widoki 3D
poszczególnych pomieszczeń; dobór i rozmieszczenie mebli wolnostojących. Dodatkowo w zakresie takiego projektu oferujemy stały
kontakt telefoniczny i mailowy, polecenie wykonawców poszczególnych prac wykończeniowych oraz stałą współpracę i wsparcie w
zakresie doradztwa wykonawczego oraz konsultacje w trakcie realizacji.

11. NADZORY AUTORSKIE ARCHITEKTA ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE NA BUDOWIE - KONTROLA, SPRAWDZENIE I
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Jako architekci najlepiej znamy cały projekt. Przygotowywaliśmy go przez kilka miesięcy od koncepcji do szczegółowego detalu.
Widzimy projekt jako całość oraz znamy jego szczegóły. Wiemy co jest w nim ważne, gdzie mogą wystąpić problemy na budowie,
co ma być do siebie dopasowane, co z czym ma się licować, co do czego pasować i na jakim efekcie końcowym nam zależy.
Każdy, nawet najlepszy wykonawca, widzi tylko ułamek swojej pracy. Dekarz chce jak najlepiej wykonać dach, murarz stara się równo
wykonać ścianę, natomiast żaden z nich nie skoordynuje ze sobą poszczególnych robót oraz nie wychwyci zależności jakie między
nimi powinny występować.

Co robimy na na budowie podczas nadzorach autorskich:
- rozwiązujemy problemy techniczne i wykonawcze pojawiające się na bieżąco na budowie,
- przekonujmy wykonawców, że dane rozwiązanie projektowe jest możliwe, ale wymaga jednak nieco więcej nakładu pracy,
którego wykonawca sam z siebie nie włoży bo nie ma doświadczenia lub nie wykonywał danej technologii wcześniej,

- zatwierdzamy poszczególne etapy budowy i poszczególne roboty i wskazujemy co powinno być poprawione,
- zatwierdzamy lub nie rozwiązania zamienne proponowane przez wykonawcę,
- pilnujemy aby każdy z podwykonawców miał na budowie rysunki i prawidłowo je odczytywał (bardzo częstą praktyką jest,
że wykonawca wogóle nie ma rysunków na budowie lub sam wydrukował je w skali nie do odczytania)

- inwestor nie musi znać się na budownictwie i robotach wykończeniowych. My sprawiamy, że wykonawca czuje się nadzorowany
przez osobę, która zna się na sztuce budowlanej i wykończeniowej, dzięki czemu bardziej się stara i wykonuje roboty zgodnie z projektem
i naszymi wytycznymi a nie tylko tak, aby było mu łatwiej i szybciej zakończyć pracę.

architekci gliwice inostudio biuro