4 STODOŁY - JASIENICA

stan budowy na dzień 24.10.2021

tytuł                      cztery stodoły

data                        projekt 2020

zakres                   projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy

typ                          budynek mieszkalny jednorodzinny

lokalizacja           Jasienica

powierzchnia      174 m2

autorzy                  Magdalena Wolska, Zbigniew Gierczak

STRONA GŁÓWNA