4 STODOŁY - JASIENICA

stan budowy na dzień 22.08.2023 - zdjęcia https://www.multiko.eu/

tytuł                      cztery stodoły

data                        projekt 2020

zakres                   projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy

typ                          budynek mieszkalny jednorodzinny

lokalizacja           Jasienica

powierzchnia      174 m2

autorzy                  Magdalena Wolska, Zbigniew Gierczak

STRONA GŁÓWNA