Pracownia projektowa

   Założyciele:


mgr inż. arch. Magdalena Wolska - założyciel, główny architekt, dyrektor do spraw organizacyjnych i urzędowych,  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, czynny członek IARP

mgr inż. arch. Zbigniew Gierczak - założyciel, główny architekt, dyrektor kreatywny, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, czynny członek IARP

Zespół:

mgr inż. arch. Katarzyna Kotulska - asystent architekta

inż. Justyna Kurowska -  asystent architekta
inż. Zuzanna Wojciech -  asystent architekta
inż. Oliwia Jagła - asystent architekta
mgr inż. Błażej Kasztura - projektant branżowy
mgr inż. Piotr Staniak - projektant branżowy
mgr inż. Arkadiusz Klamka - projektant branżowy

Wigilia 2021


Nasza pracownia jest niewielką firmą specjalizującą się w projektach nowoczesnych i energooszczędnych domów jednorodzinnych oraz projektach wnętrz. Sami zajmujemy się prowadzeniem i administrowaniem
pracowni jak i sami nadzorujemy projekty architektoniczne domów i wnętrz oraz ich budowę.

Mamy ze sobą cały wielobranżowy zespół współpracujących specjalistów i branżystów, z którymi przy każdym projekcie współpracujemy. Są to specjaliści różnych branż: geodeci, geolodzy i rzeczoznawcy: sanepid, ppoż, bhp oraz konstruktorzy i projektanci sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych: elektrycznych, sanitarnych i wentylacji mechanicznej.

Jesteśmy z naszymi klientami od początku projektu aż do budowy i wprowadzenia się do budynku.
Przed założeniem własnej pracowni zdobyliśmy różnorodne doświadczenie w kraju i za granicą (Irlandia, Szkocja) przy różnego rodzaju projektach w różnej skali, od dużych obiektów komercyjnych, usługowych i mieszkaniowych aż do małych domów jednorodzinnych i wnętrz. W naszej pracy staramy się łączyć lokalną tradycję ze współczesnymi tendencjami w architekturze. Naszym celem jest  tworzenie zdrowej przestrzeni, pełnej naturalnego światła, w której człowiek czuje się dobrze.

Nasza pracownia ukończyła kurs CEPHd Certified European Passive House Designer – Europejski, Certyfikowany Projektant / Doradca  Budownictwa Pasywnego organizowany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, akredytowany przez Passivhaus Institut w Darmstadt.

Jest to pierwsze w Polsce szkolenie dające bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa pasywnego – budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii, które będzie standardem w Polsce już od 2021 dla wszystkich nowo powstających budynków.

Nasza pracownia mieści się w centrum Gliwic, na parterze kamienicy, przy ul. Dunikowskiego. Zapraszamy do kontaktu.

   

STRONA GŁÓWNA